Mūsų kontaktai:

Telefonas: +37061439352

Elektroninis paštas : info@tiandevisiems.lt

Adresas: Šeškinės g. 22, Vilnius

Taisyklės

 Bendrosios nuostatos.
*** Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.tiandevisiems.lt.
 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.  Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje www.tiandevisiems.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
    Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
      ** veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
      ** juridiniai asmenys;
 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“
* Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje www.tiandevisiems.lt.

 Asmens duomenų apsauga.
 Užsisakyti prekes el. parduotuvėje www.tiandevisiems.lt Pirkėjas gali:
      ** užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje www.tiandevisiems.lt  – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
      ** nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
 Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
** Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės www.tiandevisiems.lt informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
**Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos
**Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
** Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
** Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.tiandevisiems.lt, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
** Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės www.tiandevisiems.lt teikiamomis paslaugomis.
** Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės www.tiandevisiems.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve www.tiandevisiems.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
** Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės www.tiandevisiems.lt registracijos formoje.
** Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
** El. parduotuvėje www.tiandevisiems.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
** Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
** Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
**Už prekes galite atsiskaityti įprastu banko pavedimu.

**Atsiskaitant bankiniu pavedimu mokėjimo paskirties laukelije būtinai nurodykite savo užsakymo numerį,kurį elektroninės parduotuvės sistema sugeneruos užsakymo pabaigoje.Baigus užsakymą į Jūsų elektroninį paštą bus išssiųsta užsakymo sąskaita su užsakymo numeriu,mūsų rekzizitais ir Jūsų užsakytomis prekėmis.
**Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

 Prekių pristatymas.

***Pristatymo informacija rasite skiltyje pristatymo informacija

 Prekių grąžinimas ir keitimas.

 Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį, ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, jei Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė.
 Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas gali tai padaryti per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Grąžinti pirkinius galite susisiekę su mūsų elektroninės parduotuvės administracija tel.+37061439352
 Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruotu paštu arba naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Pirkėjas sumoka už grąžinamų prekių siuntimą.
 Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos - nenuplėštos etiketės, apsauginės plėvelės.
Jei Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

  Baigiamosios nuostatos.
 Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

×
×
×
×
×
×
×